شماره تماس

(026)44228176

(026)44220156

(026)44223708

آدرس شرکت

کیلومتر 64 جاده قدیم تهران قزوین- روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

ريل بالايی ديواره جانبی چپ و راست

نام کالاريل بالايی ديواره جانبی چپ و راست
شماره فني93316/7ir100
کد کالا593316
وزن کالا5کیلوگرم