شماره تماس

(026)44228176

(026)44220156

(026)44223708

آدرس شرکت

کیلومتر 64 جاده قدیم تهران قزوین- روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

پمپ آب فشار قوی

مدلwater pump 3*3
توضیحاتقابل نصب روی تمام تیلرهای 6 قوه اسب به بالا

قابل نصب روی تمام تیلرهای6 قوه اسب به بالا