شماره تماس

(026)44228176

(026)44220156

(026)44223708

آدرس شرکت

کیلومتر 64 جاده قدیم تهران قزوین- روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

چرخ آهن خشکه کاری

مدلچرخ آهن خشکه کاری
توضیحاتکاربرد در مزارع جهت استفاده از خیش و روتاری به منظور افزایش قدرت کششی،کاهش استهلاک و فشار اضافی به گیربکس