شماره تماس

(026)44228176

(026)44220156

(026)44223708

آدرس شرکت

کیلومتر 64 جاده قدیم تهران قزوین- روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

سمپاش

مدلسمپاش
توضیحاتجهت سمپاشی مزارع و باغات تا ارتفاع 15 متر، قابلیت نصب بر روی انواع تیلرهای اشتاد ایران