بولستر 4 و 5

بولستر 4 و 5
نام کالا : بولستر 4 و 5
شماره فني : 93525J0100
کد کالا : 593525
وزن کالا : 3.100 کیلوگرم