سرسیلندر

در سال 1394 پروژه ای تحت عنوان ماشینکاری سرسیلندر در شرکت اشتاد ایران کلید خورد.هدف اصلی تولید روزانه یک هزار دستگاه سرسیلندر موتورهای 16 سوپاپ از نوع EF7 در فاز اول و TU5 در فاز دوم بوده است. جهت دستیابی به این منظور 4000 مترمربع فضای کارگاهی آماده سازی و خط ماشینکاری مخصوص سرسیلندر که شامل ماشین های هانسبرگ سنتر 2 محور خط ماشینکاری مخصوص محفظه بسته برای شستشو ، ماشینکاری مخصوص تست نشتی و مونتاژ سیت و گایت نصب و راه اندازی شد. آزمایشگاه مجهز مترولوژی با 3 دستگاه CMM از شرکت ونزل آلمان و همچنین سایر تجهیزات کنترلی الکترونیک،تاسیس و راه اندازی شد و نیروهای متخصص در این زمینه در شرکت های ایران خودرو و نیرو محرکه آموزش دیدند.
خدمات سرسلیندر