بیانیه تعالی سازمانی

  • مأموریت یک سازمان نشان دهنده فلسفه و علت وجودی یک سازمان میباشد. 
  • ماموریت خوب بجای نگاه به محصول و یا تکنولوژی (نگاه درون سازمانی)، به نيازهای اساسی در جامعه توجه دارد (نگاه برون سازمانی).
بیانه تعالی سازمانی

بیانیه ماموریت

شرکت اشتاد ایران بعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه نیرو محرکه  با اتکا به تحقیق و توسعه ،تکنولوژی و دانش روز دنیا در زمینه تولید انواع قطعات ماشینکاری و ریخته گری و سرسیلندر با اولویت نیازهای صنعت خودرو فعالیت می نماید
بیانیه تعالی سازمانی

بیانیه چشم انداز

تا سال 1404 اشتاد ایران شرکتی است  برتر در زمینه تولید انواع قطعات ماشینکاری وسرسیلندر و قطعات ریخته گری نیرو محرکه ، ایرانخودرو و سایر شرکت های مادر و توسعه صادرات .