محمد عباسی

محمد عباسی
سمت : رئیس بازرسی و نظارت
ایمیل :  mohamad.abasi@ashtadiran.com
آدرس : کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن : 
 
برچسب ها : محمد عباسی