عبدالله علی نجفی

عبدالله علی نجفی
سمت : مدیر تولید ماشینکاری
ایمیل : a-najafi@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :