علی عظیمی

علی عظیمی
سمت : رئیس فناوری اطلاعات 
ایمیل : a-azimi@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :