امیر رضا رادفرد

امیر رضا رادفرد
سمت : مدیر مالی و حسابداری
ایمیل : a-radfard@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :