آندره بدروسیان

آندره بدروسیان
سمت : رییس هیئت مدیره
ایمیل : a-bedrusian@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :