جواد خسروی

جواد خسروی
سمت : مدیر کنترل کیفیت
ایمیل : J-khosravi@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :