مجید منوچهریان

مجید منوچهریان
سمت : عضو هئیت مدیره
ایمیل : m-manuchehrian@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :