مهدی ابراهیمی

مهدی ابراهیمی
سمت : معاونت اجرایی و عضو هیئت مدیره
ایمیل :  m-ebrahimi@ashtadiran.com
آدرس : کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :