مهدی جعفری 

مهدی جعفری
سمت : مدیر تعمیرات و نگهداری
ایمیل : m-jafari@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :