مهدی یدی

مهدی یدی
سمت : مدیر مهندسی ریخته گری
ایمیل : m-yadi@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :