محمدتقی اسحاقی

محمدتقی اسحاقی
سمت : مدیر تولید ریخته گری
ایمیل : m-eshaghi@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :