محمد ولدی

محمد ولدی
سمت : معاونت مالی و اداری
ایمیل : m-valadi@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :