گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1401/05/20 - 10:16
كد :11

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401 شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401 توسط دکتر قاسمی معاونت برنامه ریزی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو از شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

جناب آقای دکتر قاسمی معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و هیأت همراه از خطوط ماشینکاری سرسیلندر موتور EF7 ، ماشینکاری بلنک چرخدنده ها و خطوط ریخته گری افقی و عمودی شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران بازدید کردند .
در ضمن بازدید توضیحات لازم از طرف مدیران شرکت ارائه گردید و بازدید کنندگان از نزدیک با توانمندی های شرکت اشتاد ایران آشنا گردیده و در جریان مسائل و مشکلات آن قرار گرفتند .
بعد از بازدید جلسه بررسی عملکرد سه ماهه اول سال 1401 شرکت صنایع تولید اشتاد ایران برگزار و تصمیمات مقتضی در جهت افزایش تولید و بهره وری اتخاذ گردید.

 

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401

 

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401

 

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401

 

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401

 

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401

 

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401

 

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401

 

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401

 

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401

 

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401

 

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401

 

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401

 

بازدید و برگزاری جلسه عملکرد سه ماهه اول سال 1401