ريل بالايی ديواره جانبی چپ و راست

ريل بالايی ديواره جانبی چپ و راست
نام کالا : ريل بالايی ديواره جانبی چپ و راست
شماره فني : 93316/7ir100
کد کالا : 593316
وزن کالا : 5کیلوگرم