رضا برزگر

رضا برزگر
سمت : معاونت کیفیت و برنامه ریزی
ایمیل : r-barzegar@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :