رضا زکی زاده

رضا زکی زاده
سمت : رئیس انتظامات
ایمیل : r-zakizade@ashtadiran.com
آدرس :  کیلومتر 64 جاده قدیم تهران - قزوین ، روبروی پمپ بنزین تهراندشت ، شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
تلفن :